Canal Digitals sekretesspolicy

Om sekretesspolicyn

I den här sekretesspolicyn beskriver vi vilka uppgifter vi samlar in om våra kunder och om de som besöker våra webbsidor, hur och varför vi samlar in och använder uppgifterna samt hur vi skyddar dina rättigheter och uppfyller våra förpliktelser enligt dataskyddsförordningen.

Insamling, lagring, sammanställning, utlämning och annan behandling av personuppgifter regleras i dataskyddsförordningen. Lagen ställer bl.a. höga krav på konfidentialitet och säkerhet vid hantering av personuppgifter. Datainspektionen utövar tillsyn gällande förordningen. "Personuppgifter" är uppgifter och värderingar som kan kopplas till en fysisk person, t.ex. namn, hemadress, e-postadress eller vilket slags abonnemang du har hos oss.

Hanteringsansvarig

Canal Digital Norge är hanteringsansvarigt för verksamhetens hantering av personuppgifter. Med "hanteringsansvarig" avses i lagen den som bestämmer syftet med hanteringen av personuppgifter och vilka hjälpmedel som ska användas. Det betyder att vi har ansvaret för att hanteringen av dina personuppgifter ska ske lagenligt. Kontaktinformation till Canal Digital Norge hittar du längst ned i den här sekretesspolicyn.

Vilka personuppgifter hanterar vi?

Som abonnent hos oss sparar vi din kontaktinformation (bl.a. namn, födelsedatum, kön, hemadress, telefonnummer och e-postadress) samt eventuella kreditupplysningar som inhämtas från externt kreditinstitut. Dessutom sparar vi uppgifter om ditt abonnemang, teknisk utrustning och internetuppkoppling (bl.a. IP-adress) och tilläggstjänster du köper eller använder dig av.

Vi sparar också e-post och annan skriftlig kommunikation vi får från dig, bl.a. återkoppling du ger oss om ditt abonnemang, vårt utbud av tjänster, vår kundtjänst och liknande. När du ringer vårt kundcenter upplyser vi om att vi kan komma att spara samtalet.

Om vi får uppgifter från dig (t.ex. demografisk information om dig och ditt hushåll) i samband med att du samtycker till att (i) delta i någon av våra marknadsundersökningar, användarpaneler eller tävlingar, (ii) motta nyhetsbrev och uppdateringar eller (iii) delta i liknande aktiviteter, sparar vi de uppgifterna.

När du använder dig av abonnemanget (inklusive strömningstjänsten) och övriga tjänster vi erbjuder (t.ex. Min sida) registreras information om användning, visning, navigering, internetanslutning, teknisk utrustning och enheter som används automatiskt av våra mätverktyg och tekniska loggar.

Vi inhämtar dessutom information från externa samarbetspartner. Det rör sig om demografisk information om hushållets sammansättning och familjestruktur (t.ex. antal personer i hushållet och sannolikheten för barn fördelat på olika åldrar) samt hustyp och eventuella fritidshus.

Vad använder vi uppgifterna till?

Kredituppgifterna, kontaktuppgifterna, uppgifterna om ditt abonnemang och eventuella tilläggstjänster och de uppgifter vi i övrigt mottar från dig hanteras först och främst för att kunna administrera kundrelationen och leverera de tjänster du abonnerar på. Det omfattar bl.a. att hantera dina beställningar, skicka korrekta fakturor, hantera betalningar och kommunicera med dig inom ramen för ditt kundförhållande hos oss och ge dig nödvändig hjälp och nyttig information. Med hjälp av uppgifterna kan vi även analysera, anpassa och förbättra vårt utbud av tjänster och vår kommunikation med dig.

De uppgifter som automatiskt registreras i våra mätverktyg och tekniska loggar om användning, visning, navigering, internetanslutning, teknisk utrustning osv. används i administreringen av kundförhållandet och bidrar samtidigt till att vi kan vara säkra på att tjänsterna hela tiden fungerar och håller den kvalitet de ska. Vi kan lösa eventuella tekniska problem innan du märker av dem, minimera risken för fel och förhindra att någon missbrukar ditt abonnemang eller våra tjänster. Med uppgifterna kan vi också ge dig bästa möjliga funktion på de olika tekniska enheter du använder.

Utifrån vad du har tittat på tidigare kan vi ge dig automatiska, personanpassade rekommendationer som gör det enklare och snabbare för dig att hitta tv-program, filmer och serier du kanske gillar. Dessutom kan vi bättre anpassa vår kommunikation till dig, bl.a. vad gäller nytt innehåll, produkter och tjänster du kanske är intresserad av. Det gör också att vi kan säkerställa effektiv och korrekt rapportering och redovisning till våra innehållsleverantörer. Vi tar även fram statistik och kartlägger trender för att kunna utveckla, förnya och förbättra tjänsteutbudet och erbjuda våra kunder det programinnehåll och de funktioner de vill ha.

Vi hanterar information från externa samarbetspartner i avsikt att få nya kunder (t.ex. namn och adresser till personer som inte är kunder hos oss), för att kvalitetssäkra att vi har uppdaterade uppgifter om eventuella reservationer i reservationsregistret och för att kontakta våra kunder med så relevant information som möjligt.

Syftet med hanteringen är dessutom att förbättra vår kundinsikt för att kunna vara så relevanta som möjligt i vårt utbud av tjänster och i vår kommunikation till dig.

Vi sammanställer också de uppgifter vi har fått av dig, uppgifter om användning av tjänsterna och övrig information som beskrivs ovan. Sådana personprofiler används för att anpassa våra erbjudanden till dig och för att utveckla nya tjänster och produkter.

Hur länge sparar vi uppgifterna?

Vi sparar personuppgifterna endast så länge som det behövs utifrån de syften som beskrivs i avsnittet ovan eller för att följa gällande lagar. Det innebär att förvaringstiden för olika sorters uppgifter kan variera. Enligt norska bokföringslagen måste fakturauppgifter sparas i minst 5 år. Kontaktuppgifterna behöver vi spara så länge du är abonnent hos oss (och en viss period efteråt bl.a. för att kunna ge dig bästa möjliga service om du väljer att komma tillbaka till oss). Det gäller även uppgifterna om ditt abonnemang, medan vi för andra typer av uppgifter (t.ex. e-postmeddelanden och chattloggar från dialoger med kundtjänst) kan ha ett kortare förvaringsbehov.

Till vilka lämnar vi ut uppgifterna?

Vårt moderbolag Canal Digital AS är leverantör/underleverantör och samarbetspartner kopplad till delar av vår verksamhet och våra tjänster. Relevanta uppgifter delas därför med Canal Digital AS för användning i de syften som beskrivs ovan.

Också andra tredjepartsaktörer utför tjänster åt oss och hjälper oss med driften av verksamheten och leverans av tjänster, t.ex. kundservice. Sådana tredje parter får tillgång till nödvändig information i samma syften som beskrivs ovan.
När du använder talsök och andra Google-funktioner i OnePlace-dekodern kan data om din användning komma att skickas till Google om du är inloggad med ditt Google-konto i OnePlace-dekodern. Du kan administrera dina Google-data på https://myactivity.google.com.

Vi ingår skriftliga avtal med externa samarbetspartner som vi delar uppgifter med och ställer tydliga krav på att de ska följa gällande dataskyddslagar, bl.a. kraven på informationssäkerhet. När sådana tredje parter befinner sig utanför EU använder vi, vid behov, EU-kommissionens standardavtal som ser till den enskildes sekretesskydd och ger en tillfredsställande säkerhetsnivå. Standardkontraktet hittar du här.

Om det krävs enligt lag eller domstolsbeslut eller är nödvändigt för utredning av misstänkta brott mot vår verksamhet kan relevanta uppgifter komma att lämnas ut till myndigheter eller andra berättigade parter.

Hur skyddar vi uppgifterna?

Vi arbetar planmässigt och systematiskt med informationssäkerhet. Vi vidtar tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda de sparade personuppgifterna mot obehörig åtkomst och användning.

Om vi delar personuppgifterna med tredjepartsaktörer ställer vi motsvarande informationssäkerhetskrav på dem.

Om du har loggat in på Min sida eller våra tjänster och har varit inaktiv en viss tid, loggas du automatiskt ut. Det är ett sätt för oss att skydda ditt konto mot obehörig åtkomst. Du ansvarar själv för att bevara sekretessen kring inloggningsuppgifterna (användarnamn och lösenord).

Insyn, ändring och radering av personuppgifter

Du kan själv administrera kunduppgifterna på Min sida.

Det är viktigt att de kontaktuppgifter vi har registrerat på dig är korrekta och uppdaterade. Om de uppgifter vi har om dig är felaktiga eller ofullständiga, eller om du t.ex. byter adress, telefonnummer eller e-postadress, är vi tacksamma om du snarast möjligt uppdaterar de uppgifterna på Min sida eller kontaktar oss så att vi kan uppdatera dem.

Du kan alltid visa och ändra din profil och dina preferenser på Min sida. Du kan välja om du vill få allmänna rekommendationer eller personligt anpassade rekommendationer om innehåll, i vår tjänst och i kommunikation från oss, baserat på det du har tittat på. Det kan ta upp till 24 timmar från det att du reserverar dig mot att bli kontaktad av oss på e-post, post, telefon och sms tills det att din reservation träder i kraft.

Du kan också välja om du vill motta nyheter, tips, erbjudanden och enkäter från oss.

På Min sida kan du hämta information om personuppgifter, köphistorik, en översikt över vilka abonnemang och produkter du har, visningshistorik, kontakthistorik och fakturahistorik.

På Min sida kan du också kontakta oss direkt om du har frågor, om du vill att vi rättar, kompletterar eller raderar felaktiga uppgifter samt om du vill veta vilka personuppgifter om dig vi sparar.

Hur vi använder cookies på vår hemsida

När du besöker våra hemsidor registrerar vi automatiskt din IP-adress samt så kallade cookies. Cookies är små bitar av data som lagras i din dator eller mobiltelefon via den webbläsare du använder.

Vi använder cookies för att vår hemsida ska fungera så bra som möjligt, för att anpassa innehåll och reklam för dig samt för att analysera trafiken på hemsidan. Vi använder tre olika typer av cookies:

Funktionalitets-cookies:

Nödvändiga cookies som säkerställer att de mest grundläggande funktionerna på hemsidan fungerar, så som sidnavigation och för att ge dig tillgång till säkra delar av hemsidan. Funktionalitets-cookies ser bland annat till så att du slipper skriva in användarnamn och lösenord varje gång du ska logga in på Min sida. Om du fortsätter på vår hemsida godkänner du samtidigt användningen av funktionalitets-cookies. Om du inte vill att vi använder funktions-cookies kan du ändra inställningarna i webbläsaren. Om du blockerar funktions-cookies kommer vissa funktioner inte att fungera.

Statistik-cookies:

Används för att förstå hur våra kunder använder hemsidan så att vi kan göra sidan bättre. Statistik-cookies används bland annat för att mäta trafiken och för att få information om vilka delar av vår hemsida som är mest besökta, vilka tider besöken sker, hur besökarna navigerar på sidan och hur länge de stannar. Dessa cookies, och de uppgifter som samlas in, är anonymiserade och kan inte användas för att identifiera dig som person.

Marknadsförings-cookies:

Används för att spåra besökare och analysera trafiken på vår hemsida. Syftet är att vi ska kunna anpassa budskap och marknadsföring till dig, så att vi kan ge dig så relevant och intressant information som möjligt om våra produkter och tjänster.

Du kan välja bort statistik-cookies och marknadsförings-cookies. Du kan inte välja bort funktionalitets-cookies.

Kopplingar till andra webbplatser och tjänster

Våra webbsidor kan innehålla länkar till andra webbsidor och vissa av våra tjänster kan ge dig åtkomst till tjänster från tredje part, t.ex. appar/strömningstjänster. Canal Digital Norge ansvarar inte för sådana externa webbsidor och appar/strömningstjänster.

Information om barn

Du måste vara minst 18 år för att få abonnera på Canal Digital Norges tjänster, men även personer under 18 år kan använda tjänsterna om en förälder eller vårdnadshavare godkänner det.

Kontaktuppgifter

Om du har frågor eller av något annat skäl vill komma i kontakt med oss gällande den här sekretesspolicyn kan du använda följande kontaktuppgifter:

Canal Digital Norge AS
Actionsenter
Postboks 150 Oppsal
0619 Oslo

Telefon: 915 060 90

Som helägt dotterbolag till Telenor gäller Telenors globala riktlinjer för sekretess också för Canal Digital Norge. Mer information om Telenors globala riktlinjer för sekretess och dataskydd hittar du här (innehållet är på engelska).

Senaste gången den här sekretesspolicyn uppdaterades var 18 mai 2018.