Sekretesspolicy för Canal Digital Sverige AB

 

Sekretesspolicy

I den här sekretesspolicyn beskriver vi vilken information vi samlar in om våra kunder och besökare på våra webbsidor, hur och varför vi samlar in och använder informationen samt hur vi skyddar våra kunders rättigheter och följer reglerna i personuppgiftslagen.

Insamling, lagring, sammanställning, utlämning och annan behandling av personlig information regleras i personuppgiftslagen. Lagen ställer bland annat stränga krav på konfidentialitet och säkerhet vid behandling av personlig information. Datainspektionen är tillsynsansvarig myndighet enligt lagen. "Personlig information" är information och uppgifter som kan knytas till en fysisk person, t.ex. namn, bostadsadress, e-postadress och vilken typ av abonnemang du har hos oss.

Personuppgiftsansvarig

Canal Digital Sverige är personuppgiftsansvarig för verksamhetens behandling av personlig information. "Personuppgiftsansvarig" är enligt lag den som avgör ändamålet med behandlingen av personlig information och vilka verktyg som ska användas. Det är personuppgiftsansvarig som ansvarar för att behandlingen av personlig information sker enligt lag. Kontaktinformation till Canal Digital Sverige finns längst ned i den här sekretesspolicyn.

Vilka typer av personlig information som behandlas

När du har ett abonnemang hos oss lagrar vi dina kontaktuppgifter (vilket innefattar namn, personnummer, kön, bostadsadress, telefonnummer och e-postadress) samt eventuella kreditupplysningar som inhämtats från externt kreditvärderingsinstitut. Vidare lagrar vi information om ditt abonnemang (och eventuella tilläggstjänster du senare köper eller använder) och tillhörande teknisk utrustning samt internetanslutning (vilket innefattar IP-adress).

Vi lagrar även e-post och annan skriftlig kommunikation vi tar emot från dig, inklusive återkoppling vi får av dig om ditt abonnemang, vårt tjänsteutbud, vår kundservice och liknande. När du ringer vår kundtjänst upplyser vi om att samtalen kan registreras/spelas in.

Om vi får information om dig (t.ex. demografisk information om dig och ditt hushåll) i anslutning till att du samtycker till att (i) delta i någon av våra undersökningar, kundpaneler eller erbjudanden, (ii) ta emot nyhetsbrev och uppdateringar eller (iii) delta i likande aktiviteter lagrar vi denna information.

När du använder dig av abonnemanget (inklusive playtjänsten) och övriga tjänster vi erbjuder (t.ex. Min sida) registreras information om användning, visning, navigering, internetanslutning, teknisk utrustning och enheter som används automatiskt av våra mätverktyg och tekniska loggar.

Syftet med behandlingen – vad informationen används till

Kreditinformation, kontaktinformation, information om ditt abonnemang samt eventuella tilläggstjänster och information vi på annat sätt tar emot om dig lagras främst för att kunna administrera din kundrelation och leverera de tjänster du abonnerar på. Detta omfattar bland annat att behandla dina beställningar, skicka korrekta fakturor till dig, hantera betalningar och kommunicera med dig i samband med din kundrelation och ge dig nödvändig hjälp och användbar information. Informationen gör även att vi kan analysera, anpassa och förbättra vårt tjänsteutbud och vår kommunikation med dig.

Information som automatiskt registreras av våra mätverktyg och tekniska loggar om användning, visning, navigering, internetanslutning, teknisk utrustning osv. används också när vi administrerar kundrelationen, men bidrar även till att vi kan säkra att tjänsterna hela tiden fungerar som de ska och håller den kvalitet de ska ha. Vi kan proaktivt lösa tekniska problem innan du ens märker dem, minska risken för fel och hindra att någon missbrukar ditt abonnemang eller våra tjänster. Med hjälp av informationen kan vi även ge dig bästa möjliga användarupplevelse på de olika tekniska enheter du kan använda dig av och på skärmar av olika storlek.
Utifrån vad du har tittat på tidigare kan vi ge dig automatiska och personanpassade rekommendationer som gör det enklare och snabbare för dig att hitta tv-program, filmer och serier du kanske gillar. Informationen vi samlar in hjälper dessutom oss att anpassa kommunikationen med dig, t.ex. vad gäller nytt innehåll, produkter och tjänster du kanske är intresserad av. Det gör också att vi kan säkerställa effektiv och korrekt rapportering och redovisning till våra innehållsleverantörer. Vi tar även fram statistik och kartlägger trender för att kunna utveckla, förnya och förbättra tjänsteutbudet och erbjuda våra kunder det programinnehåll och de funktioner de vill ha.

Hur länge informationen sparas

Vi sparar endast personlig information så länge det är nödvändigt för de syften som beskrivs ovan, eller för att uppfylla lagstadgade krav. Det innebär att vi sparar olika typer av information olika länge. Enligt bokföringslagen måste fakturainformation sparas i minst 5 år. Kontaktinformation behöver vi spara så länge du är abonnent hos oss (och under en viss period efter detta, bland annat för att kunna ge dig bästa möjliga service om du väljer att komma tillbaka till oss). Samma sak gäller information om ditt abonnemang, medan vi kan behöva spara andra typer av information (t.ex. e-post-dialog med kundservice) under kortare tid.

Vem vi delar informationen med

Vårt moderbolag Canal Digital AS är leverantör/underleverantör och samarbetspartner i anslutning till delar av vår verksamhet och våra tjänster. Därför delar vi relevant information med Canal Digital AS i samma syften som beskrivs ovan.

Vissa andra tredje parter utför tjänster å våra vägnar och hjälper oss att driva verksamheten och leverera tjänster, t.ex. kundservice. Sådana tredje parter får tillgång till relevant information i samma syften som beskrivs ovan.

Om du på OnePlace-boxen använder röstsök och andra Google-funktioner, samtidigt som du är inloggad med ditt Google-konto på OnePlace-boxen, kan information om din användning skickas till Google. Din Google-data kan du konfigurera här: myactivity.google.com.

Vi tecknar skriftliga avtal med tredje parter som vi delar information med och ställer tydliga krav på att de ska följa gällande personuppgiftslag, vilket innefattar krav på informationssäkerhet. När sådana tredje parter befinner sig utanför EU använder vi, vid behov, EU-kommissionens standardavtal som ser till den enskildes sekretesskydd och ger en tillfredsställande säkerhetsnivå. Standardavtalen finns här.

I den utsträckning det krävs enligt lag eller domslut eller är nödvändigt för undersökningar av möjliga lagbrott mot vår verksamhet kan relevant information lämnas ut till offentliga myndigheter eller eventuellt andra som har rätt till det.

Hur vi skyddar informationen

Vi arbetar planerat och systematiskt med informationssäkerhet och använder såväl tekniska som organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda lagrad personlig information mot oauktoriserad åtkomst och användning.

I den utsträckning vi delar personlig information med tredje part ställer vi motsvarande krav angående informationssäkerhet på dem.

Om du är inloggad på Min sida eller våra tjänster och har varit inaktiv en viss tid loggar vi automatiskt ut dig för att bidra till att skydda ditt konto mot oauktoriserad åtkomst. Du ansvarar själv för att hålla inloggningsuppgifter (användarnamn och lösenord) konfidentiella.

Administration av och ändringar i lagrad information

Det är viktigt att kontaktinformationen vi har sparat om dig är korrekt och aktuell. Den är tillgänglig på Min sida. Du kan även kontakta oss direkt om du har frågor om eller önskar insyn i vilken information vi sparar om dig. Om du upptäcker fel eller om informationen ändras (t.ex. ny adress, nytt telefonnummer eller ny e-postadress) är vi tacksamma om du snarast möjligt kontaktar oss, så att vi kan uppdatera informationen. Du kan även själv administrera och ändra information på Min sida.

Cookies och spårningsbilder

När du besöker våra webbsidor registrerar vi automatiskt cookies, spårningsbilder och IP-adresser.

Cookies är små datafiler som lagras på din enhet när du surfar och använder webbsidor och tjänster på internet. En spårningsbild (pixeltagg) är en osynlig fil som sparas på enskilda webbsidor.

Vi använder cookies bland annat för att mäta trafiken på våra webbsidor och få information om vilka delar av vår webbplats som är mest besöka på vilka tider, hur besökarna navigerar på webbplatsen och hur länge besöken varar. Huvudsyftet med detta är att säkra och förbättra prestandan och funktionaliteten på webbplatsen. Spårningsbilder används i liknande syften, men även för att ge oss information om hur vår marknadsföring fungerar.

Du kan ange att webbläsaren ska meddela dig innan du tar emot en cookie, så att du kan bestämma om du vill godkänna den. Du kan även ange att webbläsaren automatiskt ska inaktivera cookies. Observera att du inte kan använda alla funktioner på webbplatsen om du har inaktiverat cookies.

Anslutningar till andra webbsidor och tjänster

Våra webbsidor kan innehålla länkar till andra webbsidor och vissa av våra tjänster kan ge dig åtkomst till tjänster från tredje part, t.ex. appar/streamingstjänster. Canal Digital Sverige ansvarar inte för sådana externa webbsidor och appar/streamingstjänster.

Information om barn

Du måste vara minst 18 år för att abonnera på Canal Digital Sveriges tjänster, men även personer under 18 år kan använda tjänsterna om en förälder eller vårdnadshavare godkänner det.

Kontaktinformation

Om du har frågor eller av andra orsaker vill kontakta oss angående den här sekretesspolicyn kan du använda följande kontaktinformation:

Canal Digital Sverige AB
115 80 Stockholm

Telefon kundservice: 0770-33 22 11

------------------

Canal Digital är ett helägt dotterbolag till Telenor. Därför gäller Telenors globala sekretesspolicy även för Canal Digital. Mer information om Telenors globala riktlinjer för sekretess och dataskydd hittar du här (på engelska)

------------------

Den här sekretesspolicyn uppdaterades senast 9 mars 2018.