Lokalpaketet blir Baspaketet

Publicerad september 30, 2016

Nu byter vi namn på två av våra kanalpaket. Lokalpaketet och Lokalpaketet med 4 favoriter kommer från den den 30 september att heta Baspaketet och Baspaketet med 4 favoriter.

I samband med namnbytet från Lokalpaketet till Baspaketet utökas även antalet kanaler. TV3 HD, som tidigare bara ingått i Familjepaketet, ingår från den 28 september även i det nya Baspaketet. Även TV6 HD flyttar in i Baspaketet.