Vi samarbetar med STOP

Logo for STOP Nordic content protectionCanal Digital Sverige AB samarbetar med STOP – Nordic Content Protection. STOP har som uppgift att bekämpa den brottslighet som drabbar tv-branschen och dess aktörer.Olika former av illegal verksamhet (så som illegal streaming, card sharing m.m) leder till minskade resurser till utveckling av programutbud. Detta påverkar indirekt bland annat filmproducenter, skådespelare, programdistributörer, sportklubbar och inte minst våra tittare.

Läs mer om STOP:s verksamhet på deras webbplats www.stopnordic.com