Canal Digital får utmärkelsen Trygg Kundkontakt 2020

Vi är oerhört stolta över att ännu en gång ha tilldelats utmärkelsen Trygg Kundkontakt – ett starkt kvitto på att du som Canal Digital-kund kan känna dig trygg i hur vi jobbar med kundservice och försäljning.

Bransch- och intresseorganisationen Kontakta delar årligen ut kvalitetsutmärkelsen till de medlemsbolag som lever upp till de högt ställda krav som ett medlemskap kräver.

För att tilldelas utmärkelsen har Canal Digital uppfyllt krav på bland annat:

  • Efterlevnad av svensk lagstiftning, gällande praxis och god sed i kontakter med konsumenter och i verksamheten i allmänhet
  • För de fall kundklagomål uppstår ska dessa ärenden hanteras på ett professionellt sätt och kunden/konsumenten ska känna att den erhållit ett bra bemötande
  • God arbetsmiljö och schyssta villkor för personal 
  • Minst en person i ledande befattning ska ha genomgått Kontaktas introduktionsutbildning

Syftet med utmärkelsen Trygg Kundkontakt är att visa att kvalitet gör skillnad och att seriösa bolag är värda att lyfta fram. Kundservice och telefonförsäljning är viktigt för svenskt näringsliv och genom att belysa seriositet vill Kontakta att myndigheter och beslutsfattare ska värna om dessa verksamheter.